Skule og SFO

Grunnskulen

Grunnskuletilbudet i Vågsøy kommune består av 3 barneskular fra 1-7 klassetrinn og 1 ungdomsskule fra 8-10 klassetrinn. I Vågsøy kommune er det omlag 750 elevar i grunnskulen.

Skoletavle - Klikk for stort bilete

 

Skulefritidstilbod - SFO
Skulefritidsordninga i Vågsøy kommune er eit friviljug omsorg- og fritidstilbod til born i 1. til 4. klasse og born i grunnskulealder som har særskilde behov. SFO er eit tilbod om ein trygg stad å vere, der trivsel, leik og utfordringar er ei ramme rundt ei positiv fritid. SFO skal hjelpe borna til å utvikle toleranse og omsorg for andre. SFO byggjer verksemda si på skulen sine etiske verdiar. I Vågsøy kommune er det SFO ved føljgjande skular: Skram, Skavøypoll og Raudeberg.

Her finn du elektronisk søknadsskjema.

Det blir gitt tilbod om slike plassar:

  • Redusert plass: Inntil 10t/v
  • Heil plass: Meir enn 10t/v

 

Foreldrebetaling SFO:
Pris for 2019 er:

  • SFO (heil plass pr. måned) kr 2 430,-
  • SFO (redusert plass pr. måned) kr 1 890,-
  • Søskenmoderasjon 30 %.

SFO er ikkje åpen i skuleferien.

Ein kan kjøpe tilfeldige einskilddager til kr. 320,- pr. dag. Intensjonen med tilbodet om kjøp av einskilddagar er å løyse behov for sikker oppfølging av borna. Det kan ikkje kjøpast faste einskilddagar og det kan maksimalt kjøpast tre einskilddagar pr. månad, og inntil 10 dagar i eitt skuleår.
Søskenmodersjonen på 30 % gjeld ikkje ved kjøp av einskilddagar.

Kontaktinformasjon - Skule - Administrasjon
Kontaktinformasjon - Skule - Administrasjon
NamnStillingTelefonE-post
Ellen Jåvoldkommunalsjef oppvekst- og kultur57845013 40031715ellen.javold@vagsoy.kommune.no
Line Dalelvskulefagleg rådgjevar57845036 46816036line.dalelv@vagsoy.kommune.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering