Skulehelsetenesta

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete Skulehelsetenesta er ein del av helsestasjonstilbodet, og er organisert under tenesteeininga Velferd. Vi arbeider for å fremje god helse blant born og unge gjennom helseopplysning, foreldre- og elevveiledning, helseundersøkingar og vaksinasjon.

Skulehelsetenesta er ein del av det førebyggjande helsearbeidet i kommunen, og er ei oppfølging av arbeidet på helsestasjonen. I skulehelsetenesta samarbeidar helsesøster og skulelege med skulen om tiltak som fremjar fysisk og psykososialt lærings- og arbeidsmiljø for elevane. Skulehelsetenesta skal medverke til å auke barna sin kunnskap om korleis meistre eige liv, og ta sjølvstendige val i høve eiga helse og levevanar.

Dersom tiltak, vert foreldra kontakta.

Glade flerkulturelle barn - Klikk for stort bilete

Plan over skulehelsetenesta:
Målretta oppfølgjing på bakgrunn av nye og tidlegare helseopplysningar på alle klassetrinn.

Skulestart 5 år

Timeavtaler med helsesøster og lege.
Helsekartlegging, lengde, vekt, syn og hørsel

 2 kl.

Vaksinasjon
(Tetravac: stivkrampe, kikhoste, difteri og polio)

           3 kl.

Helseopplysning om kost og aktivitet. Helsekartlegging, lengde og vekt.

 5 kl.

Pubertetsundervisning (kroppen) i klassa.
Psykologisk førstehjelp

 6 kl.

Vaksinasjon
(MMR: kusma, røde hunder og meslingar)

 7 kl.

Vaksinasjon
(HPV: humant papillovirus)

 8 kl.

Helsekartlegging, lengde og vekt.
Informasjon og besøk på helsestasjon for ungdom

 9 kl.

Evt. psykisk helse

 10 kl.

Ungdom og seksualundervisning.
Vaksinasjon
(Boostrix Polio: stivkrampe, kikhoste, difteri og polio)

Kjelde: Helsedirektoratet
Vi gjer merksam på at det kan kome endringar undervegs.

Tema/undervisning vert gjeve etter ynskjer frå skulane.

HFU - Helsestasjon for ungdom (13 - 20 år) i rådhuskjellaren.
Onsdagar frå klokka 14.30 - 16.30

Helsesøstrene har fordelt skulane slik:

  • Bryggja skule: Elin Lesto Larsen
  • Skavøypoll skule: Helga Iversen Skartveit
  • Skram skole: Barbro Sævik Silden
  • Raudeberg skule: Elin Lesto Larsen
  • Vågsøy ungdomskule (VUS): Anne-Lise Karlsen
  • Psykisk helse og rus (VUS): Cathrin Trollebø, mobil: 959 90 242             
  • Måløy vidaregåande skule: Birgitte Wåge Nygård
  • Skulelegen i Vågsøy: Sravanthi Devulapalli
  • Tenesteleiar Velferd: Aud Marie Alsaker


Sjå òg: helsestasjon og helsestasjon for ungdom (HFU).
 

Kontaktinformasjon helsestasjon:
Kontaktinformasjon helsestasjon:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57845000post@vagsoy.kommune.no
Ungdomshelsestasjonen90016794/91246117
Anne-Lise Karlsen91246117anne-lise.karlsen@vagsoy.kommune.no
Barbro Sævik Silden95810119barbro.silden@vagsoy.kommune.no
Elin Lesto Larsen97497138elin.lesto.larsen@vagsoy.kommune.no
Birgitte Wåge Nygård47970311birgitte.wage.nygard@vagsoy.kommune.no
Helga Iversen Skartveit45638312helga.skartveit@vagsoy.kommune.no
Cathrin Trollebø95990242cathrin.trollebo@vagsoy.kommune.no
Turid Blålid, leiande helsesøster90016794turid.blalid@vagsoy.kommune.no
Aud Marie Alsaker, tenesteleiar47634735aud-marie.alsaker@vagsoy.kommune.no

Mobil vert ikkje brukt ved sensitiv informasjon.