Ungdomsklubb

Ungdomsklubben held til i Turnhallen lengst nord i Gate 1.Klubben er open fredagar frå kl 19.00 - 23.00 og er open for alle frå og med 8. klasse.

Transportordning.
Ungdomsrådet har fått til ei ordning der ein kan få skyss heim frå ungdomsklubben mot ein liten eigenandel. Ein skriv seg på ei liste og så vert det bestillt drosje til kl 23.00. Ordninga gjeld for alle ungdomar i kommunen utanom dei som bur i Måløy.

De kan og sende e-post til anne.grethe.strand@vagsoy.kommune.no

Nyttige linkar

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering