Vatn og avløp

Vannkran - Klikk for stort bilete

Ved tilkopling til offentleg vatn- og avløpsanlegg skal det søkjast til kommune om dette. Det må søkjast både ved oppføring av nybygg og når eksisterande bygningar skal tilkoplast det offentlege vatn- og avløpsanlegget.

Dei som ønskjer det kan få installert vassmålar etter avtale med kommunen. Kommunen kan også på si side kreve at det vert installert vassmålar for ein eigedom.

På Eurofins.no kan du sjå resultatet av vassprøver for følgjande vassverk: Måløy, Almenning, Bryggja, Kvalheim og Raudeberg.

Dei eigedomar som ikkje er tilknytta det kommunale kloakknettet må ha eigne slamavskillarar. Det er tvungen slamtømming i kommunen

Under Slam kjem du inn som abonnent på slamtøming. Her finn du informasjon om septiktanken på din eigedom, kva tid den sist var tømt, når tid ny tøming vil bli etc.

Kommunen har utarbeidd forskrift om vatn- og avløpssgebyr (PDF, 221 kB).

Avgifter for vatn, avløp og slamtøming vert vedteke av kommunestyret for kvart budsjettår. Denne oversikta finn du hovedsida til Vågsøy kommune, nederst under Informasjon, "Gebyr- og betalingssatser".

Kommunalteknisk VA norm for Vågsøy
VA norma representerer førehandgodkjente løysingar på korleis dei kommunaltekniske anlegga skal utformast. Det blir i stor grad vist til NOR Vann/Norsk Rørsenter sine VA miljøblad for detaljutforming av ulike anleggsdelar. VA norm Nordfjord (PDF, 3 MB)

Sjå også "Bestemmelser for bruk av vannmålere (DOC, 39 kB)".

Skjema for sanitærabonnent (PDF, 42 kB)

Kontaktinformasjon Vatn og avløp
Kontaktinformasjon Vatn og avløp
NamnTelefon 
Sentralbord57845000post@vagsoy.kommune.no
Odd-Robert Solvåg57845084/93057841odd-robert.solvag@vagsoy.kommune.no
Øystein Solheim57845074oystein.solheim@vagsoy.kommune.no
Vakttelefon vann og avløp57845080 /91531461
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering