Viltnemnd

Kommunen har ansvaret for viltforvaltninga i kommunen Hovudområdet er hjorteforvaltninga.

Hjort i solnedgang - Klikk for stort bilete

Kommunen har eiga viltnemnd og sekretariatet for viltnemnda ligg under Plan- og utvikling.

Viltnemnda tildeler fellingsløyve og rapporterer fellingsresultat. Dei skal også forvalte det lokale viltfondet inkludert fellingsavgiftene for hjort.

Det er ingen søknadsfrist for søknad om midler frå det lokale viltfondet.

Tildeling av skadefellingsløyve er også kommunen sitt ansvar.

Kommunen har også ansvar for fallvilthandsaming og tek seg av påkøyrde hjortedyr.

Kontaktinformasjon viltforvaltning:
Kontaktinformasjon viltforvaltning:
NamnStillingTelefonE-post
Magne Husevågleiar viltnemnda57853433randi-hu@online.no
Janne Midtbøtenesteleiar57845071janne.midtbo@vagsoy.kommune.no

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering