Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane

Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane er eit felles mottak for kvinnar og menn over 15 år, som har vore utsett for seksuelle overgrep eller krenkingar.  Mottaket vert drive av Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid IKS (SYS IKL). Vågsøy kommune kjøper tenester frå SYS IKL, og gjev på den måten tilbod om overgrepsmottak.
 

Kontakt:

Du kan ringe 113, ringe direkte til legevakta 116 117 eller ta kontakt med politiet! Politiet har direkte kontakt med overgrepsmottaket og har eige SO-team i Sogn og Fjordane
 

Mottaket er lokalisert ved Førde Sentralsjukehus

Publisert av Bjørn Roger Rasmussen. Sist endra 26.10.2018
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering