Bustad og eigedom - oversikt

Byggesak - Klikk for stort bilete

På temasida for bustad og eigedom finn du nyttig informasjon og oversikt over om alt som har med emnet å gjere.

Undertema er som du også kan sjå i menyen til venstre delt opp i følgjande:

Jordskifteretten - planlegging - Klikk for stort bilete

  • Bygging.
  • Eigedom.
  • Eigedomsskatt.
  • Flytting.
  • Kjøp og sal.
  • Kommunal planlegging.
  • Leige og utleige.
  • Tekniske tenester.

 

Under kvart undertema finn du kommunal informasjon under overskrifta ”Lokal informasjon”, og ekstern informasjon. Til dømes statleg under ”Eksterne lenker”.

For karttenester og planar sjå Nordfjordsamarbeidet

Kontaktinformasjon:
Oversikt over ansvarlege saksbehandlarar og kontaktinformasjon finn du nest på kvar artikkel under ”Lokal informasjon”.

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 23.06.2014