Reguleringsplanar

Kartløsningen - Klikk for stort bilete

Alle vedtekne reguleringsplanar er tilgjengelege digitalt.

GISLINE Web Innsyn er ei nettside med kart og planar. Ved enkle søk og peiking i kartet får ein tilgang til relevante opplysningar om eigedom og plandata. Alle kartdata kan ein enkelt skru på eller av og ein kan velje mellom ulike kartlag og bakgrunnskart. Du kan og gå direkte til planregisteret og søke opp planar.

Plandatabasen er komplett for Vågsøy med omsyn til reguleringsplanar. Dispensasjonar frå 2009 og fram til i dag er lagt inn på planregisteret som du får tilgang til gjennom kartinnsynsløysinga. Dispensasjonar før dette vert lagt inn fortløpande.

For informasjon om funksjonar og brukarrettleiing til programmet går du inn på menyknappen oppe til høgre og vel hjelp. I tillegg kan du sjå denne filmen som spesielt syner funksjonar med plandata.

Planar som ligg til offentleg høyring:

Områderegulering for fv. 61 Naveosen-Brubakken

Detaljregulering for Måløy Stormarked

Endring av reguleringsplan for bu- og omsorgssenter på Kulen


Nylig vedtekne reguleringsplanar:
 

​Områderegulering for massetak og næringsområde på Almenningsfjellet

Mindre endring av Reguleringsplan for Almenningen, gbnr. 152/3

Mindre reguleringendring av reguleringsplan for Bryggja, gbnr 171/3

Detaljregulering for Djupevika

Detaljregulering for kulturhus, næring og kontor på gbnr: 119/15, 119/25, 119/218, 119/320 og 119/435 på Raudeberg

Mindre endring av Reguleringsplan for Måløy


Planer som er varsla oppstarta:

Detaljregulering for massetak Middagshaugen gbnr. 93/1 på Almenningsfjellet.

Detaljregulering for Solvang leilighetsterrasse og næringspark, gbnr 104/17, 84 m.fl.

Varsel om planoppstart: Detaljregulering for naust i Holvik

Varsel om planoppstart med utvida planområde for Områdereguleringsplan Øvre Skram, Måløy, Vågsøy kommune

Varsel om oppstart av privat reguleringsplan på Trollebø

Detaljreguleringsplan for Måløy Stormarked - utvida planområde (DOCX, 317 kB)

Varsel om planoppstart - Detaljregulering for Bergheim på Indre Kulen (PDF, 3 MB)


 

 

Sist endra 21.10.2019
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering