Avkøyrsle

Endring av avkøyrsle, ny avkøyrsle eller utvida bruk av eksisterande avkøyrsle frå offentleg veg krev særskilt løyve.

Er vegen kommunal, blir spørsmålet om avkøyrsle behandla i lag med delings- eller byggesak. Gjeld det avkøyrsle frå fylkesveg eller riksveg, må det sendast søknad til Statens vegvesen.

Adressa til Statens Vegvesen.

Ved godkjenning av avkøyrsle blir det stilt krav til geometrisk utforming og frisiktsoner. Konkrete krav vil variere ut frå trafikkmengde og dimensjonerande fart på vegen.

Etablering av avkøyrsle er søknadspliktig etter plan- og bygningslova §20-1, og slik søknad skal innehalde følgjande:

•Søknadsskjemaet Søknad om avkøyrsle (PDF, 197 kB)

•Nabovarsel, eventuelt Gjenpart av nabovarsel

•Situasjonsplan (kartutsnitt) som viser plassering.

•Vertikalsnitt av planlagd avkøyrsle

•Gjeld søknaden avkøyrsle frå fylkesveg, riksveg eller europaveg i uregulert område skal også Statens vegvesen sitt skjemaet Søknad om avkøyrsle/dispensasjon frå byggegrense langs offentleg veg fyllast ut (PDF, 197 kB).

Kontaktinformasjon avkøyrsle.
Kontaktinformasjon avkøyrsle.
NamnTelefonE-post
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Odd-Henning Svoren57 84 50 83odd.svoren@vagsoy.kommune.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering