Område Vågsøy

Måløy havn - Klikk for stort bilete Omsorgsbustader Raudeberg - Klikk for stort bilete

 

Område Vågsøy omfattar Vågsøya og øyane rundt.

Område Vågsøy har sine administrasjonslokaler i tidlegare Vågsøy Aldersheim og heiter no Vågsøy Omsorgssenter. Område Vågsøy utfører tenestene personleg og praktisk hjelp /opplæring i heimen, individuell plan, omsorgslønn tryggleiksalarmar og middagsombringing.

Vi har og:

8 bustader på Skaretun II med bemanning
19 omsorgsbustader knytt til vernepleietenesta med bemanning
35 omsorgsbustader og 14 kommunale bustader som får tenester frå heimetenesta etter behov.

Av områdeovergripande tenester har området Vågsøy dagsenter for demente og dagsenter for psykisk utviklingshemma.

Tenesteleiar for område Vågsøy er Anita Solberg

Område Vågsøy
Område Vågsøy
NamnStillingTlf.E-post
Anita B. Solbergleiar57 84 55 34/918 15 678anita.solberg@vagsoy.kommune.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering