Informasjonsmateriell om tvangsekteskap og kjønnslemleste på mange språk

Informasjonsmateriell, flerspråklig

Det er utviklet mye godt informasjonsmateriell om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse på mange språk.

Om kjønnslemlestelse

Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utviklet gode brosjyrer om kjønnslemlestelse. Alle kan bestilles i trykt utgave fra NKVTS på norsk, engelsk og somali, send e-post til postmottak@nkvts.unirand.no eller ring 22 59 55 00. For trykte brosjyrer på fransk, amharisk, tigrinja eller arabisk, ta kontakt med koordinator for bestilling.

Klikk på ønsket språk for å få PDF av brosjyren på det aktuelle språket. 

Kroppen din er perfekt fra naturens side - og det er du som bestemmer over den.

Brosjyren er formulert med unge jenter i risiko for kjønnslemlestelse som målgruppe, men er god å bruke for helsepersonell og andre som jobber med dette. Den gir innsikt i definisjoner, typologi, utbredelse og rettigheter til egen kroppslig integritet.

 

 Er det lurt å omskjære døtrene sine?

Brosjyren er stilet til bruk i forebyggende samtaler med foresatte fra land hvor kjønnslemlestelse er utbredt. Den gir tips til hvordan foresatte kan motstå press fra slekt og andre, barns rettigheter og informasjon om loven mot kjønnslemlestelse. 

  

 

 Omskåret? Alle landets helseregioner tilbyr åpnende operasjoner.

Brosjyren er stilet til kvinner som har blitt kjønnslemlestet type III, Infibulasjon, og gir praktiske tips og kontakt-adresser for offentlige klinikker som tilbyr åpnende operasjoner.

 

 

 

Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? 

Dette er en liten og enkel brosjyre rettet mot unge gutter fra land der kjønnslemlestelse er vanlig, med svar på spørsmål mange unge gutter lurer på. Den kan fint gis til jenter og voksne også.

 

 

 

 

Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse

Informasjon til personer fra berørte miljøer om helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse. Det er fortsatt behov for å nå aktuelle personer med informasjon om helsekonsekvenser og helsehjelp for å forebygge at kjønnslemlestelse skjer og for å sikre god helsehjelp og nødvendig behandling?

 

 

Om tvangsekteskap

Det er i hovedsak Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som har ansvaret for informasjonsmateriell om tvangsekteskap. Disse finnes kun i trykt versjon på norsk. De kan bestilles fra Bufetat sin bestillingsportal. Se for øvrig www.trondheim.kommune.no/tvangsekteskap for øvrig materiell (avtale ved utreise ol.) til bruk i enkeltsaker.

Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke

Brosjyren er en kortversjon av heftet «Konvensjoner og lover om tvangsekteskap».

Norsk
Arabisk
Engelsk
Farsi
Pashto
Russisk
Somali
Sorani
Tyrkisk
Urdu

 

 

 

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap 

Brosjyren inneholder informasjon om lover og rettigheter, psykisk press og tvang overfor unge, regler for ekteskap, forholdsregler ved utenlandsreiser samt hvor man kan søke hjelp.

Norsk
Arabisk
Engelsk
Farsi
Pashto
Sorani 
Tyrkisk

 

 

Informasjon til foreldre om ekteskap

Brosjyren legger særlig vekt på foreldres ansvar for god kommunikasjon med barna, og inneholder en liste over instanser hvor foreldre kan få råd og veiledning. 

Norsk
Arabisk
Engelsk
Farsi
Pashto
Somali
Sorani
Tyrkisk
Urdu

 

Råd ved reiser til utlandet

Dette lille "kortet" kan gis til ungdom som er bekymret i forkant av en reise og inneholder konkrete råd både i forkant av reisen og underveis, samt telefonummer og adresser til nasjonale og internasjonale aktører som kan hjelpe, inkl. integreringsrådgivere ved norske ambassader.

Kortet finnes bare på norsk og kan bestilles fra IMDi på uwi@imdi.no, det kan også lastes ned i PDF.

Det finnes også en del filmer og andre ressurser som kan brukes i undervisning eller annet arbeid med tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold. Ta kontakt med koordinator.

 

 

 

Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 28.04.2016
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering