Skulehelsetenesta

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete Skulehelsetenesta er ein del av helsestasjonstilbodet, og er organisert under tenesteeininga Velferd. Vi arbeider for å fremje god helse blant born og unge gjennom helseopplysning, foreldre- og elevveiledning, helseundersøkingar og vaksinasjon.

Skulehelsetenesta er ein del av det førebyggjande helsearbeidet i kommunen, og er ei oppfølging av arbeidet på helsestasjonen. I skulehelsetenesta samarbeidar helsesøster og skulelege med skulen om tiltak som fremjar fysisk og psykososialt lærings- og arbeidsmiljø for elevane. Skulehelsetenesta skal medverke til å auke barna sin kunnskap om korleis meistre eige liv, og ta sjølvstendige val i høve eiga helse og levevanar.

Dersom tiltak, vert foreldra kontakta.

Glade flerkulturelle barn - Klikk for stort bilete

Plan over skulehelsetenesta:
Målretta oppfølgjing på bakgrunn av nye og tidlegare helseopplysningar på alle klassetrinn.

Skulestart 5 år

Timeavtaler med helsesøster og lege.
Helsekartlegging, lengde, vekt, syn og hørsel

 2 kl.

Vaksinasjon
(Tetravac: stivkrampe, kikhoste, difteri og polio)

           3 kl.

Helseopplysning om kost og aktivitet. Helsekartlegging, lengde og vekt.

 5 kl.

Pubertetsundervisning (kroppen) i klassa.
Psykologisk førstehjelp

 6 kl.

Vaksinasjon
(MMR: kusma, røde hunder og meslingar)

 7 kl.

Vaksinasjon
(HPV: humant papillovirus)

 8 kl.

Helsekartlegging, lengde og vekt.
Informasjon og besøk på helsestasjon for ungdom

 9 kl.

Evt. psykisk helse

 10 kl.

Ungdom og seksualundervisning.
Vaksinasjon
(Boostrix Polio: stivkrampe, kikhoste, difteri og polio)

Kjelde: Helsedirektoratet
Vi gjer merksam på at det kan kome endringar undervegs.

Tema/undervisning vert gjeve etter ynskjer frå skulane.

HFU - Helsestasjon for ungdom (13 - 20 år) i rådhuskjellaren.
Onsdagar frå klokka 14.30 - 16.30

Helsesøstrene har fordelt skulane slik:

  • Bryggja skule: Elin Lesto Larsen
  • Skavøypoll skule: Helga Iversen Skartveit
  • Skram skole: Barbro Sævik Silden
  • Raudeberg skule: Elin Lesto Larsen
  • Vågsøy ungdomskule (VUS): Anne-Lise Karlsen
  • Psykisk helse og rus (VUS): Cathrin Trollebø, mobil: 959 90 242             
  • Måløy vidaregåande skule: Birgitte Wåge Nygård
  • Skulelegen i Vågsøy: Sravanthi Devulapalli
  • Tenesteleiar Velferd: Aud Marie Alsaker


Sjå òg: helsestasjon og helsestasjon for ungdom (HFU).
 

Kontaktinformasjon helsestasjon:
Kontaktinformasjon helsestasjon:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57845000post@vagsoy.kommune.no
Ungdomshelsestasjonen90016794/91246117
Anne-Lise Karlsen91246117anne-lise.karlsen@vagsoy.kommune.no
Barbro Sævik Silden95810119barbro.silden@vagsoy.kommune.no
Elin Lesto Larsen97497138elin.lesto.larsen@vagsoy.kommune.no
Birgitte Wåge Nygård47970311birgitte.wage.nygard@vagsoy.kommune.no
Helga Iversen Skartveit45638312helga.skartveit@vagsoy.kommune.no
Cathrin Trollebø95990242cathrin.trollebo@vagsoy.kommune.no
Turid Blålid, leiande helsesøster90016794turid.blalid@vagsoy.kommune.no
Aud Marie Alsaker, tenesteleiar47634735aud-marie.alsaker@vagsoy.kommune.no

Mobil vert ikkje brukt ved sensitiv informasjon.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering