Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskiltt tilrettelagt for heildøgnsteneste i Vågsøy kommune

Vågsøy kommunevåpen PNG - Klikk for stort bilete

Formålet med forskrifta er å sikre rettsstillinga til pasientar og brukarar med omfattande bistandsbehov når det gjeld retten til sjukeheimsplass. Forskrifta skal tydeleggjere vurderingsmoment Vågsøy kommune legg til grunn for å tildele langtidsopphald. Videre skal forskrifta tydeleggjere korleis Vågsøy kommune skal følgje opp personar som står på venteliste til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgnstenester.

 

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering