Informasjon om SLT

SLT-logo - Klikk for stort bilete

SLT er ei forkorting for Samarbeid om Lokale kriminalitetsførebyggande Tiltak. Det er det kriminalitetsforbyggande råd (KRÅD) som står bak prosjektet sentralt. SLT er forankra i ST. meld nr 17, 1999-2000. Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet

SLT er ein modell for samarbeid, ikkje eit aktivitetsprogram. Utgangspunktet for modellen er at kriminalitet er noko vi ikkje ønsker og som vi må kjempe mot. Førebygging er ein god måte å kjempe mot kriminalitet på. Vi må sikre ungdomen vår ein sikker og trygg oppvekst.

Vi ønsker et trygt lokalsamfunn med gode oppvekstvilkår for barn og unge. Det er mange aktører både i politiet og i kommunen som arbeider for å nå dette målet, og det er viktig å koordinere arbeidet for å få et godt resultat.

Vågsøy er eit Lokalsamfunn med MOT, noko som inneber at vi vil formidle hovudbodskapet til MOT som er: MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å seie nei.

Kontaktinformasjon:

SLT-koordinator
Postboks 274
6701 Måløy

Kontaktinformasjon SLT-koordinator
Kontaktinformasjon SLT-koordinator
NamnTelefonE-post
Dagny-Ann Gangeskar99242994dagny.gangeskar@vagsoy.kommune.no

Publisert av Solbjørg Teige. Ansvarleg Dagny Ann Paris. Sist endra 05.02.2014
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering