Livsglede – oversikt over aktivitetar ved omsorgssentera i Vågsøy kommune.

Frivilligsentralen - Klikk for stort bilete

Her finn du oversikt over kva som skjer på dei ulike omsorgssentera i kommuna vår.
Vi vil oppfordre skuler, barnehager, lag og organisasjonar om å bidra til enda meir aktivitet på desse sentera.

På grunn av organisering av dagen ynskjer vi helst tilbod i tidsrommet 11.00 – 12.00 og 16.30-18.00 og får å få det inn på en månedskalender er fristen satt til den 25. i måneden før.

Ta kontakt med Vågsøy Frivilligsentral dersom de har lyst til å støtte opp om dette:

post@vagsoy.frivilligsentral.no
Heimeside: http://vagsoy.frivilligsentral.no/
tlf. 46910607/90746471
mandag – torsdag 10.00 – 15.00.

Klikk her for oversikten (PDF, 529 kB).

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 24.02.2015