Motorferdsle i utmark

Kommunen har forvaltnings- og rapporteringsansvar i høve Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag. Lova, saman med nasjonal forskrift, finn du i link under.

Lova definerer mellom anna kva som er innmark/utmark og kva kjørety den omfattar (alle typer motordrevne i luft, på bakken og på vatn).

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering