Viltforvaltning

Hovudområdet er hjorteforvaltninga.

Kommunen har eiga viltnemnd og sekretariatet for viltnemnda ligg under plan og utvikling.

Hjort i solnedgang - Klikk for stort bilete

Viltnemnda tildeler fellingsløyve og rapporterer fellingsresultat. Dei skal også forvalte det lokale viltfondet inkludert fellingsavgiftene for hjort.

Det er ingen søknadsfrist for søknad om midler frå det lokale viltfondet.

Tildeling av skadefellingsløyve er også kommunen sitt ansvar.

Kommunen har også ansvar for fallvilthandsaming og tek seg av påkøyrde hjortedyr.

Les meir om:
Viltnemnda
Jegerprøva
Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke
 

Kontaktinformasjon viltforvaltning:
Kontaktinformasjon viltforvaltning:
NamnStillingTelefonE-post
Magne Husevågleiar viltnemnda57853433randi-hu@online.no
Janne Midtbøtenesteleiar57845071janne.midtbo@vagsoy.kommune.no