Vågsøy forliksråd

Det skal vere eit forliksråd i alle kommunar.
Lensmannskontoret i Vågsøy er sekretariat for Vågsøy forliksråd. Leiar i rådet er Ingunn A. Strømmen.

Adressa til forliksrådet er:

Vågsøy  forliksråd
v/Vågsøy Lensmannskontor
Postboks 452
6701 Måløy

Til kvart forliksråd skal det vere eit utval av faste møtefullmektigar, som har til oppgåve å representere partane i ei forliksrådssak, der parten sjølv ber om det, og der parten sjølv ikkje kan møte.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering