Vågsøy forliksråd

Det skal vere eit forliksråd i alle kommunar.
Lensmannskontoret i Vågsøy er sekretariat for Vågsøy forliksråd. Leiar i rådet er Ingunn A. Strømmen.

Adressa til forliksrådet er:

Vågsøy  forliksråd
v/Vågsøy Lensmannskontor
Postboks 452
6701 Måløy

Til kvart forliksråd skal det vere eit utval av faste møtefullmektigar, som har til oppgåve å representere partane i ei forliksrådssak, der parten sjølv ber om det, og der parten sjølv ikkje kan møte.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering