Vågsøy forliksråd

Det skal vere eit forliksråd i alle kommunar.
Lensmannskontoret i Vågsøy er sekretariat for Vågsøy forliksråd. Leiar i rådet er Ingunn A. Strømmen.

Adressa til forliksrådet er:

Vågsøy  forliksråd
v/Vågsøy Lensmannskontor
Postboks 452
6701 Måløy

Til kvart forliksråd skal det vere eit utval av faste møtefullmektigar, som har til oppgåve å representere partane i ei forliksrådssak, der parten sjølv ber om det, og der parten sjølv ikkje kan møte.