Kulturkontoret

Kulturkontoret administrerar det kommunale kulturarbeidet i kommunen. Kulturkontoret held til i 4. etg. på rådhuset.

Under tenesteområdet ligg mellom anna bibliotek, kulturskule og kino.

Biblioteket 01.08.2016 - Klikk for stort bilete

Biblioteket er midt i sentrum av gate 1 i Måløy. Der er det mulig å låne bøker, lydbøker, film, musikk, internett og tidsskrift.

Kulturskulen gjev tilbod innanfor musikk og forming. Kulturskulen held til i på Ungdomsskulen i Måløy.

Kinoen held til i Turnhallen heilt nord i gate 1. Billettar kan kjøpast på kinoen, servicetorget eller på internett.

Kulturkontoret har mellom anna ansvaret for ungdomsklubben, spelemiddelordninga, MOT, folkebadet, kulturmidlar, ungdomsrådet, ungdomens kulturmønstring, den kulturelle skulesekken og den kulturelle spaserstokken.

Kontaktinformasjon kultur:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57 84 50 00post@vagsoy.kommune.no
Odd Gunnar Myhre57 84 50 91odd.myhre@vagsoy.kommune.no
Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 04.07.2019
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering