Har du en sjelden sykdom eller alvorlig allergi?

Arkiv2 - Klikk for stort bilete

Våren 2015 fikk alle innbyggerne i Sogn og Fjordane en kjernejournal.
Denne elektroniske tjenesten samler helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før. Har du alvorlige sykdommer eller allergier kan du snakke med fastlegen din og be ham/henne om å legge dette inn i din kjernejournal.

1-2 prosent av alle innbyggerne i Norge har en sykdom, tilstand eller allergi som gjør at akuttbehandling kan få alvorlige følger om legene ikke får beskjed om dette før de starter behandlingen. Slike opplysninger, som kan endre valg av undersøkelse, behandling og oppfølging av deg på sykehus, kalles «kritisk informasjon» og er en viktig funksjon i kjernejournalen.


Snakk med legen din

Det er legen som må registrere kritisk informasjon i sine pasienters kjernejournaler. Registreringen vil som regel skje i samråd med deg når du har legetime eller får behandling. Derfor vil ikke kritisk informasjon ligge i kjernejournalen din før legen har registrert den.

 

Eksempel på kritisk informasjon er:

  • Alvorlige allergier eller overfølsomhetsreaksjoner (eksempelvis allergi mot penicillin eller tidligere problemer med narkose)
  • Implantater (for eksempel shunt i sentralnervesystemet eller pacemaker)
  • Viktige behandlinger du får (eksempelvis dialyse eller cellegift)
  • Sjeldne, alvorlige tilstander (for eksempel blødersykdom, binyrebarksvikt, immunsvikt eller enkelte stoffskiftesykdommer)


Om du har disse eller andre alvorlige allergier eller sykdommer, kan du be legen din registrere dette i din kjernejournal neste gang du har time. Er du i tvil, kan du også snakke med legen din om dette. Det er utarbeidet en oversikt (absoluttlisten) over hvilke tilstander dette gjelder.

Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 30.06.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering