Kvalifiseringsprogram (KVP)

NAV

KVP er eit tilbod om opplæring, arbeidstrening og anna oppfølging/rettleiing som den einskilde treng for å kome i arbeid eller meiningsfull aktivitet.

KVP gir også ei mogelegheit for å avklare andre rettar til inntekt som den enkelte kan ha, dersom denne ikkje klarer vanleg arbeid.

KVP er eit heiltidsprogram. Med dette meinar ein 37,5 timar pr veke. Innhaldet i programmet skal leggast opp etter den einskilde sine føresetnader og behov.

KVP gir rett til kvalifiseringsstønad.

For å verte deltakar i programmet må det søkjast på eige skjema.

Ta kontakt med NAV Vågsøy for å avtale møte.

Adresse: NAV Vågsøy
Gate 1 64 (Rådhuset fyrste etasje.)
6700 Måløy

Kontaktinformasjon:
Kontaktinformasjon:
NamnTelefonE-post
NAV Vågsøy55 55 33 33nav.vagsoy@nav.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering