Kvalifiseringsprogram (KVP)

NAV

KVP er eit tilbod om opplæring, arbeidstrening og anna oppfølging/rettleiing som den einskilde treng for å kome i arbeid eller meiningsfull aktivitet.

KVP gir også ei mogelegheit for å avklare andre rettar til inntekt som den enkelte kan ha, dersom denne ikkje klarer vanleg arbeid.

KVP er eit heiltidsprogram. Med dette meinar ein 37,5 timar pr veke. Innhaldet i programmet skal leggast opp etter den einskilde sine føresetnader og behov.

KVP gir rett til kvalifiseringsstønad.

For å verte deltakar i programmet må det søkjast på eige skjema.

Ta kontakt med NAV Vågsøy for å avtale møte.

Adresse: NAV Vågsøy
Gate 1 64 (Rådhuset fyrste etasje.)
6700 Måløy

Kontaktinformasjon:
Kontaktinformasjon:
NamnTelefonE-post
NAV Vågsøy55 55 33 33nav.vagsoy@nav.no