LAV - (lavterskeltilbod til rusmisbrukarar)

NAV

Nav Vågsøy har også fått tilsagn om LAV midlar (lavterskeltilbod til rusmisbrukarar). Det går ut på å jobbe ute i heimane til godt voksne alkoholmisbrukarar. Ein skal bistå med praktisk bistand i kvardagen for å få personane til å fungere betre i forhold til eiga helse og ernæring.

Ta kontakt med NAV Vågsøy for å avtale møte. NAV Vågsøy held til i Måløy på Rådhuset, gate 1 64, fyrste etasje.

Kontaktinformasjon NAV:
Kontaktinformasjon NAV:
NamnTelefonE-post
NAV55 55 33 33nav.vagsoy@nav.no