Lovhjemmel for adresseringsarbeidet

Lovhjemmel for adresseringsarbeidet.

Matrikkelloven kap. 4.

Matrikkelforskriften kap. 12

Lokal adresseforskrift.

For spesielt interesserte er det mye å lese i Statens kartverk sin Adresseveileder.

Du kan også lese mer om adressering på Statens kartverk sine hjemmesider.

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 08.07.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering