Rusveiledning

NAV

Nav Vågsøy skal gi råd, opplysning og veiledning til personar med rusproblematikk. Det gjeld også i høve til pårørande.

Ein kan bidra med å kartlegge rusproblem, tilvise lege/institusjon, drive motiveringsarbeid og oppfølging, gjennom samtaler, ansvarsgruppe og individuell plan.

Det kan og nyttast tvang overfor rusmisbrukerar/ gravide rusmisbrukarar dersom det er aktuellt.

Ein skal også koordinere ettervern.

Nav Vågsøy har også fått tilsagn om LAV midlar (lavterskeltilbod til rusmisbrukarar). Det går ut på å jobbe ute i heimane til godt voksne alkoholmisbrukarar. Ein skal bistå med praktisk bistand i kvardagen for å få personane til å fungere betre i forhold til eiga helse og ernæring.

Ta kontakt med NAV Vågsøy personlig eller på telefon for å avtale møte. NAV Vågsøy held til i Måløy på Rådhuset, gate 1 64, fyrste etasje.

Informasjon om Rus-teamet i Vågsøy finn du her. (PDF, 68 kB)

Rushandbok finn du her. (PDF, 159 kB)

Kontaktinformasjon NAV rusveiledning:
Kontaktinformasjon NAV rusveiledning:
NamnTelefonE-post
NAV55 55 33 33nav.vagsoy@nav.no
Ruskonsulent97 04 26 42
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering