Rusveiledning

NAV

Nav Vågsøy skal gi råd, opplysning og veiledning til personar med rusproblematikk. Det gjeld også i høve til pårørande.

Ein kan bidra med å kartlegge rusproblem, tilvise lege/institusjon, drive motiveringsarbeid og oppfølging, gjennom samtaler, ansvarsgruppe og individuell plan.

Det kan og nyttast tvang overfor rusmisbrukerar/ gravide rusmisbrukarar dersom det er aktuellt.

Ein skal også koordinere ettervern.

Nav Vågsøy har også fått tilsagn om LAV midlar (lavterskeltilbod til rusmisbrukarar). Det går ut på å jobbe ute i heimane til godt voksne alkoholmisbrukarar. Ein skal bistå med praktisk bistand i kvardagen for å få personane til å fungere betre i forhold til eiga helse og ernæring.

Ta kontakt med NAV Vågsøy personlig eller på telefon for å avtale møte. NAV Vågsøy held til i Måløy på Rådhuset, gate 1 64, fyrste etasje.

Informasjon om Rus-teamet i Vågsøy finn du her. (PDF, 68 kB)

Rushandbok finn du her. (PDF, 159 kB)

Kontaktinformasjon NAV rusveiledning:
Kontaktinformasjon NAV rusveiledning:
NamnTelefonE-post
NAV55 55 33 33nav.vagsoy@nav.no
Ruskonsulent97 04 26 42