Vegadresser i Vågsøy - Adressetilleggsnavn

Adressetilleggsnavn

Matrikkelloven åpner for at gårdsnavn kan benyttes som en del av offisiell adresse i tillegg til vegadressen.

Det er imidlertid noen krav som må være oppfylt for at dette skal kunne godkjennes. Lovens forskrifter sier følgende:
”Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen som eier, kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.”

Det er også mulig å få adressetilleggsnavn på andre bygg i særlige tilfeller:
”Når adressen gjelder en særlig kjent institusjon eller bygning og allmenne hensyn taler for det, kan kommunen på anmodning fra registrert eier fastsette at den offisielle adressen også skal omfatte et navn på institusjonen eller bygningen.”

Dersom det er ønskelig å knytte et adressetilleggsnavn eller gårdsnavn til eiendommen må dette søkes om til kommunen. Søknad må skje skriftlig til kommunen v/ Plan og Utvikling.

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 08.07.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering