Vegadresser i Vågsøy - Hvilke veger skal få eget navn?

Hvilke veger skal få eget navn?

Både privatveger og skogsbilveger kan få tildelt navn i tillegg til offentlige veger. I tillegg vil noen steder / områder få tildelt områdenavn. Dette gjelder blant annet de av øyene i kommunen som ikke har et bredt utbygd vegnett.

Vi har endt opp med nye 89 vegstrekninger/adresseparseller som nå trenger navn, i tillegg til 7 vegstrekninger / adresseparseller som skal omadresseres.

Prosjektgruppen ønsker også innspill på inndelingen av vegnettet dersom det er gjort en inndeling som evt. ikke virker naturlig.

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 08.07.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering