Vegadresser i Vågsøy kommune - Avholdt folkemøte / Innsamling av vegnavn

Utfyllende informasjon.

Vi takker for oppmøte og det engasjement som var på folkemøtet onsdag 27. november! Prosjektgruppen vil nå arbeide inn de innspillene som kom på møtet, og oppdatere kart og oversikter før dette legges tilgjengelig på hjemmesiden til kommunen samt på servicetorget på Rådhuset.

Vi tror og vet at det er mange som kjenner navn som er gode, har lokal tilknytning og er av kulturhistorisk verdi. Vi håper derfor på et bredt engasjement fra publikum i denne prosessen.

Det vil bli lagt ut en oversikt med henvisning til område, gatekode og plassering av adresseparsellen, samt en kart løsning. Ved innsending av vegnavn husk å få med gatekoden på den vegen du sender inn forslag på (se påskrift på kartene) eller beskriv tydelig hvilken veg / område det gjelder. I kartløsningen vil de adresseparsellene (vegene / områdene) som skal ha vedtatt offisielle vegnavn være markert med grønn farge, de vegene som er markert med rosa vil bli adressert til vegen de ligger til. De vil fungere som sideveger og ikke få egne vegnavn. De vegene som er markert med rødt har offisielle vegnavn, og de vegene som er markert med blått er veger som er tenkt omadressert.

Vi har endt opp med nye 89 vegstrekninger/adresseparseller som nå trenger navn, i tillegg til 7 vegstrekninger / adresseparseller som skal omadresseres. Prosjektgruppen ønsker også innspill på inndelingen av vegnettet dersom det er gjort en inndeling som evt. ikke virker naturlig.

I arbeidet med inndeling av vegstrekninger / adresseparseller har prosjektgruppen sett på veiledning gitt fra Statens Kartverk på hva som vil virke naturlig i forhold til beliggenheten og utformingen av vegstrekningen. Riktig inndeling i adresseparseller er viktig for å få et godt og tjenlig adressesystem. Mange og korte adresseparseller fører til at det blir kronglete og vanskelig å finne fram.

I Måløy har prosjektgruppen sett på muligheten for å omadressere Gate 6, Gate 6A og Gate 6B til å bli en sammenhengende Gate 6. I tillegg er det ønskelig å se på muligheten for å omadressere Gate 6C, Gate 7B, Gate 8A og sørlig del av Sjøgata. Her er det ønskelig å gi disse andre vegnavn, slik at disse adresseres som andre side- og tverrgater. Bakgrunnen for forslaget om omadressering av disse gatene er hvordan vegnettet er bygd opp i dag. Beliggenheten til disse gatene i forhold til navngivningen virker, spesielt for utenforstående, ikke logisk. Det kan lett oppstå misforståelser ved utrykning fra blant annet AMK da navnet på gatene ikke gjenspeiler den øvrige oppbygningen av gatene i Måløy.

Prosjektgruppen er interessert i å komme i kontakt med privatpersoner, lag- og foreninger som ønsker å sitte i en referansegruppe når arbeidet med tildeling av vegnavn starter opp. De som ønsker å sitte i referansegruppen kan sende e-post til Silje Bøe Tubbene på silje.boe.tubbene@vagsoy.kommune.no.


Forslag sendes til:

Vågsøy kommune
v/ Plan og utvikling (Adresseprosjekt)
Postboks 294
6701 MÅLØY

E-post: post@vagsoy.kommune.no

Bruk gjerne dette skjemaet (PDF, 21 kB) når du sender inn navneforslag.

Kontaktperson:
Even Husevåg 57 84 50 36

Frist for innsendelse av navneforslag er 31.01.2014.

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 08.07.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering