Vegadresser i Vågsøy kommune - Hva skal gjøres?

Hva skal gjøres?

Prosjektgruppen vil dele inn vegnettet i adresseparseller (vegstrekninger) / områder, og hver av disse vil tildeles et adressevegnavn.

Før arbeidet med tildeling av adressevegnavn starter opp vil kommunen informere om når arbeidet med innsamling av navneforslag kan starte opp. Kommunen håper og tror på et bredt engasjement, og både privatpersoner, lag- og foreninger inviteres til å sende inn navneforslag. Ytterligere Informasjon om hvordan dette gjøres vil legges tilgjengelig på nettsiden, her vil man også finne oversikt over adresseparsellene / områdene samt skjema for innsendelse av navneforslag.

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 08.07.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering