Vegadresser i Vågsøy kommune – Nå er vi i gang

Nå er vi i gang.

Vågsøy kommune har satt i gang arbeidet med å innføre offisielle vegadresser i kommunen. Vedtaket om å erstatte matrikkeladresser med vegadresser i Vågsøy kommune ble vedtatt som del av prosjekt 1032 «Kvalitetsheving av kart og matrikkel i Vågsøy kommune». Adresseplan med tilhørende dokumenter ble vedtatt av Vågsøy kommunestyre torsdag 26. september.

Bakgrunnen for arbeidet er et felles adresseprosjekt igangsatt av Statens kartverk og Geodatautvalget for Hordaland og Sogn og Fjordane. Innføring av vegadresser i kommunen vil være med på å sikre liv, helse og ha samfunnsøkonomiske gevinster. Statens kartverk er veileder i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet, etter bestemmelsene i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova).

De etablerte vegadressene i kommunen per i dag er i Måløy by. Kommunen vil i størst mulig grad unngå omadressering av allerede eksisterende og vedtatte vegnavn, der det ikke er et sterkt behov for det. 

Arbeidet er organisert som et prosjekt med en prosjektleder og en prosjektgruppe som består av representanter fra drift- og anleggsavdelingen, leder for plan- og utvikling og leder for kart- og matrikkelprosjektet. Prosjektet er planlagt ferdigstilt medio 2015.

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 08.07.2015
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering