Tidlegrøysting i Kinn kommune frå 01. juli

Nye Kinn kommune - Klikk for stort bilete

Veljarar som oppheld seg innanriks og som ikkje kan røyste i perioden for ordinær førehandsrøysting (10. august – 06. september), eller på valtinget (09. september), kan tidlegrøyste frå 01. juli fram til førehandsrøystinga startar den 10. august.

Du kan i denne perioden tidlegrøyste i kva som helst kommune i landet. Røyster til andre kommunar vert vidaresendt til valstyret i din kommune fortløpande.

Tidlegrøysting i Kinn kommune

Lokale for tidlegrøysting i Kinn vert på følgjande stader:

  • Informasjon og service, Markegata 51
  • Måløy Rådhus, Gate 1 120


Det vert mogleg å tidlegrøyste her frå og med måndag 01. juli, i opningstida 09:00 – 15:00. Hugs legitimasjon!

Om valet
Du kan røyste til fylkestingsvalet og kommunevalet – det er ein eigen stemmeseddel til kvart val. I tidlegrøysteperioden kan du røyste ved å nytte ein generell stemmesetel som berre inneheld namn på alle dei registrerte politiske partia.

Det er ikkje alle partia som stillar til val i alle fylke.

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 01.07.2019
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering