Tilbod til unge kreftpasientar

Målgruppe:

  • Unge vaksne mellom 18 og 35 år
  • Ferdigbehandla for kreft for inntil 5 år sidan
  • Uavhengig av kreftdiagnoser
  • Landsdekkande tilbod
Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 17.08.2016