Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Kommunevåpen std - Klikk for stort bilete

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen på 10 daa kan fravikes hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer.

Tilskudd etter § 8 i denne forskrift kan også gis til skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog, og til eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog.

Se forskriften for nærmere detaljer.

Vågsøy kommune er tildelt kr. 5000,-. Fylkesmannen har i orientering (PDF, 320 kB) spesifisert hvilke tiltak kommunen bør prioritere. Det blir mellom annet spesielt vist til behovet for forynging etter hogst. Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og søknad om tilskudd til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting.

Tildeling av midler skal prioriteres ut fra tiltaksstrategiene i strategiplanen.

Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 02.11.2018
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering