Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Kommunevåpen std - Klikk for stort bilete

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen på 10 daa kan fravikes hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer.

Tilskudd etter § 8 i denne forskrift kan også gis til skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog, og til eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog.

Se forskriften for nærmere detaljer.

Vågsøy kommune er tildelt kr. 5000,-. Fylkesmannen har i orientering (PDF, 320 kB) spesifisert hvilke tiltak kommunen bør prioritere. Det blir mellom annet spesielt vist til behovet for forynging etter hogst. Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og søknad om tilskudd til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting.

Tildeling av midler skal prioriteres ut fra tiltaksstrategiene i strategiplanen.

Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 02.11.2018
a - a - a
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • (Bokmerke)
Kan vi hjelpe deg ? Kontaktinformasjon til Vågsøy kommuneSøk elektronisk i vårt søknadssenter
Kino-vekst-frivillig Måløy legekontorFiks gata miMåløy kinoNordfjord VekstVågsøy FrivilligsentralNordfjordhallenMOT
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering