TV-aksjonskomitè 2015 Vågsøy kommune

TV-aksjonskomite 2015 - Klikk for stort bilete

TV-aksjonskomitèen i Vågsøy kommune oppmodar innbyggarane å ta vel i mot bøssebærarane som går sine innsamlingsrunder søndag 18. oktober. Komitèen er i full gang med å mobilisere og organisere bøssebærarane til aksjonsdagen. 

Vil du gå som bøssebærar? Registrer deg på Blimed.no eller ring 02025. Du kan òg ringe Vågsøy kommune på tlf. 57 84 50 00.

TV-aksjonskomitè 2015:
f.v. Ole Mathisen, Nord-Vågsøy. Jofrid Degnepoll, Fastlandet. Alice Inger Vedvik, Bryggja. Leiar, ordførar Kristin Maurstad. Kari Aare, Vestre krets. (Malene Tennebø, Fastlandet og Cecilie B. Hamre, Måløy var ikkje til stades då biletet vart teke).

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 14.10.2015