Ungdomsrådet i Vågsøy 2013-14

Ungdomsrådet 2013-14 - Klikk for stort bilete Har du saker til ungdomsrådet så ta kontakt med ein av medlemmane direkte, eller via elevrådet på din skule.


Ungdomsrådet i Vågsøy har følgande medlemmar for 2013-14:
(les meir)

Leiar        Daniel Gangeskar
Nestleiar  Bjørnar Hals
               Caroline Strand
               Margrethe Kvalheim
               Elise S. Silden
               Andrea Catrine Lillebø
               Marius Henriksen
               Gunnar V. Itland

Daniel, Bjørnar Caroline og Margrethe er til dagleg elevar på Måløy vidaregåande skule.

Elise, Andrea, Marius og Gunnar er representert frå Vågsøy ungdomsskule.

 

Ungdomsrådet i Vågsøy skal vere eit talerør for ungdom i kommunen i saker som vedkjem og engasjerer ungdom.

Ungdomsrådet skal hjelpe unge til å bli høyrde der avgjerder vert tekne.

Ungdomsrådet skal følge med på at dei kommunale organ arbeider etter ungdom sine prioriteringar i saker som gjeld ungdom og deira miljø.

Publisert av Dagny-Ann Gangeskar. Sist endra 17.10.2013