Utlysing av vedteke planprogram for kommunedelplan for fjordkryssing Ytre Nordfjord

Vågsøy kommune

Bremanger og Vågsøy kommunar skal utarbeide kommunedelplan for ei kort fjordkryssing med ferje i ytre Nordfjord ved Rugsundøy, samband mellom Rv 15 og Fv 616, jfr Ppl. § 11-5. Planarbeidet skal også ta stilling til mogeleg framtidig bruløysing.

Det ligg føre godkjent planprogram (PDF, 5 MB) for utarbeiding av kommunedelplanen, vedteke i Vågsøy kommunestyre sak 046/12 (PDF, 109 kB), og Bremanger kommunestyre sak 037/12 (PDF, 336 kB). Planarbeidet skal utgreie to kryssløysingar med Rv 15; eitt ved Nygård og eitt ved Almenningsfjellet vest.

Det skal vidare greiast ut to ferjestader; ved Biskjelneset og Vemmelsvika. Det skal utgreiast ulike kombinasjonar av vegframføringar mellom krysspunkta og ferjestadene. På sørsida av Nordfjorden skal det greiast ut ferjekaiplassering ved Tongane.

I konsekvensutgreiinga av planen blir nærmiljø og friluftsliv, landskap og kulturminne særleg viktige tema. Planprogrammet kan ein sjå på Vågsøy og Bremanger kommunar sine heimesider, og Vågsøy servicetorg og Bremanger kommune, rådhuset.

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 22.10.2012
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering