Vågsøy kommune beklager

Bossbil
Bossbil

I forbindelse med utsending av faktura for renovasjonsavgift for 2.halvår 2012 fra NOMIL er beløpet som gjeld Vågsøy kommune sin andel (tilleggsgebyr) for høgt.

Her er vedtaket gjort av Vågsøy kommunestyre 20. juni 2012 i K-sak 037/12 økonomimelding I 2012 knyttet til renovasjonsavgifta:

Renovasjon:
Med bakgrunn i oppdaterte beregninger justeres tilleggsgebyr renovasjon for 2012 til kr. 660,-inkludert merverdiavgift pr abonnent. Det faktureres lavere gebyr andre halvår slik at samlet gebyr for 2012 blir kr. 660,- inkludert merverdiavgift.


Opprinneleg tilleggsgebyr for heile 2012 var kr. 900,- inkl mva. Det blei i vedtaket redusert med kr. 240,- til kr. 660,- inkl mva.  Kroner 450,- inkl mva blei fakturert 1.halvår 2012, gjenståande beløp som skulle ha vært fakturert for 2.halvår 2012 var altså kr. 210,- inkl mva.

Ved ein inkurie er det blitt fakturert kr. 450,- inkl mva for 2.halvår, altså kr. 240,- inkl mva for mykje.

Vi beklager dette. For mykje innbetalt avgift i 2012 vil bli kreditert (trekt i frå) på faktura frå NOMIL som gjeld renovasjonsavgift 1.halvår 2013.


Publisert av Linda Alice Myhre Larsen. Sist endra 08.08.2012
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering