Varsel om flaum- og jordskredfare i Sogn og Fjordane 27.11.2015

NVE - Klikk for stort bilete

NVE har sendt ut varsel om flaum- og jordskredfare på gult nivå for Sogn og Fjordane fredag 27.11.2015.  Det er
utsendt OBS-varsel om at det frå torsdag ettermiddag til og med fredag kveld er venta mykje nedbør, det kan lokalt komme 140 - 170 mm i løpet av 36 timar.

NVE tilrår å rense dreneringsvegar og stikkrenner.

Kart over varslingsområde:
Flaum: http://www.varsom.no/Flom/
Jordskred: http://www.varsom.no/Jordskred/?date=27.11.2015

Publisert av Linda Alice Myhre Larsen. Sist endra 26.11.2015