Varsel om planoppstart av endring av Reguleringsplan for Risøy sydside

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla oppstart av reguleringsendring av Reguleringsplan for Risøy sydside.

13_1712_Kartutsnitt - Klikk for stort bilete Føremålet med planarbeidet er å regulere inn kai, naust  og tilkomst til hyttetomtane på vestsida.

Planområdet er vist med raud innramming.

Sjå kunngjeringsbrev (PDF, 441 kB) frå utførande plankonsulent Nordplan AS.

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 06.01.2014