Vatningsforbod for abonnentar tilknytt Almenning vassbehandlingsanlegg

Vatning - Klikk for stort bilete Vågsøy kommune innfører vatningsforbod for abonnentar tilknytt Almenning vassverk.

Det er ikkje lov å bruke vasspreiar eller hageslange til vatning av hage. Dette inkluderer generell bruk av slange, også for vask av hus, båt, bil osv. Forbodet må oppretthaldast inntil ny beskjed blir gjeve.

Forbodet skuldast at det er eit større vassforbruk i området Almenning / Eldevik enn kva kommunen har kapasitet til å hente opp av borehola tilknytt Almenning vassbehandlingsanlegg.

Når det gjeld dei andre vassverka i Vågsøy kommune er det framleis god tilgang på vatn.

Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 31.05.2018
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering