Vedtak i Flora bystyre 03.04.2017

Kommunevåpen std - Klikk for stort bilete

Flora bystyre vedtok 03.04.2017 i sak 027/17 Justering av intensjonsavtale om samanslåing mellom Flora og Vågsøy kommunar (PDF, 193 kB) følgande:

1. Flora bystyre godkjenner endringane i kapittel 3 i intensjonsavtalen mellom Flora og Vågsøy, slik at den er i samsvar med Vågsøy kommunestyre sitt vedtak.

2. Flora kommune vel ei styringsgruppe som skal fungere fram til fellesnemnda er vald. Styringsgruppa vert den same som forhandlingsutvalet.

Streaming sak 027/17 Flora bystyre

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 05.04.2017