Vegadresser i Vågsøy kommune - Offentlig høring

Endelig vedtak av navn på veiparseller

Med hjemmel i § 21 i matrikkelloven og § 5 i stadnamnlova har formannskapet i sak F-070/15 i møte torsdag den 04.06.2015 vedtatt vegnavn til samtlige vegparseller som har vært behandlet i samband med adresseringsprosjektet i Vågsøy kommune. 
Etter stadnamnlova er det bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages, og ikke selve navnevalget.

 

Klagerett på endelig vedtak gjelder først og fremst lokale organisasjoner med tilknytning til navnet. Klageretten gjelder også for andre offentlige organer og virksomheter, som for eksempel Statens kartverk og andre som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten.

Eier eller fester har ikke klagerett på skrivemåten av et adressenavn etter stedsnavnloven, men skal etter matrikkelforskriftens § 50 (7) få anledning til uttale seg om adressetildelinga før kommunen tildeler eller endrer adresse. Adressenavnet er bare en del av adressetildelinga, og eventuelle klager eller innvendinger fra den som eier eller fester den aktuelle eiendommen, behandles etter reglene i forvaltningsloven.

 

Etter § 10 i forskriften til stadnamnlova skal en klage alltid begrunnes. Begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd som klagen gjelder.

Ved spørsmål kan Even Husevåg kontaktes på telefon: 57 84 50 36, eller på e-post: post@vagsoy.kommune.no 

Klagefrist på vedtatt skrivemåte er satt til 07.07.2015. Klage kan sendes til Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy eller på e-post til post@vagsoy.kommune.no 

Oppdaterte filer etter Formannskapsmøte 04.06.2015 – sak F-070/15 er tilgjengelige her:

 

3. gangs offentlig høring

Formannskapet har i sak F-018/15 i møte torsdag den 26.02.2015 vedtatt å legge innstillingen på nye vegnavn og inndelingen av vegnettet i Vågsøy kommune ut på 3. gangs offentlig høring, i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriftens § 50, ledd 7 - uttalerett (med kommentarer) og stadnamnlovas § 6.

Ved spørsmål kan Even Husevåg kontaktes på telefon: 57 84 50 36, eller på e-post: post@vagsoy.kommune.no (E-post merkes med "Adresseprosjektet – 3. gangs høring" i emnefeltet).

Frist for å komme med innspill til innstillingen på vegnavn og inndelingen av vegnettet i Vågsøy kommune er 30.04.2015. Innspill kan sendes til Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy eller på e-post til post@vagsoy.kommune.no. Merk innspill med "Innspill til vegnavn og inndeling av vegnettet i Vågsøy".

Oppdaterte filer etter Formannskapsmøte 26.02.2015 - sak F-018/15:

 

Tidligere i saken:

2. gangs offentlig høring

Formannskapet har i sak F-065/14 i møte torsdag den 11.09.2014 vedtatt å legge innstillingen på nye vegnavn og inndelingen av vegnettet i Vågsøy kommune ut på 2. gangs offentlig høring, i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriftens § 50, ledd 7 - uttalerett (med kommentarer) og stadnamnlovas § 6.

På kartoversiktene er de adresseparsellene (vegene / områdene) som skal ha vedtatt offisielle vegnavn markert med grønn farge, mens de vegene som er markert med rosa vil bli adressert til vegen de ligger til. De vil fungere som sideveger og ikke få egne vegnavn. De vegene som er markert med rødt har offisielle vegnavn, og de vegene som er markert med blått er veger som er tenkt omadressert med nye offisielle vegnavn.

Ved spørsmål kan Even Husevåg kontaktes på telefon: 57 84 50 36, eller på e-post: post@vagsoy.kommune.no (E-post merkes med "Adresseprosjektet – 2 gangs høring" i emnefeltet).

Frist for å komme med innspill til innstillingen på vegnavn og inndelingen av vegnettet i Vågsøy kommune er 21.11.2014. Innspill kan sendes til Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy eller på e-post til post@vagsoy.kommune.no. Merk innspill med "Innspill til vegnavn og inndeling av vegnettet i Vågsøy".

Filer:


1. gangs høring

Utvalget for plansaker har i sak 011/14 i møte 27.03.2014 vedtatt å legge innstillingen fra prosjektgruppen på vegnavn og inndelingen av vegnettet i Vågsøy kommune ut på offentlig høring, i medhold av matrikkelloven § 21, matrikkelforskriftens § 50, ledd 7 - uttalerett (med kommentarer) og stadnamnlovas § 6.

Frist for å komme med innspill til innstillingen på vegnavn og inndelingen av vegnettet i Vågsøy kommune er 06.06.2014. Innspill kan sendes til Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy eller på e-post til post@vagsoy.kommune.no. Merk innspill med "Innspill til vegnavn og inndeling av vegnettet i Vågsøy".

Saksfremstilling til Formannskapet med vedtak og protokolltilførsel (PDF, 49 kB)
Oppdatert etter F-møte 27.03.2014 - Endelig oversikt over inndeling, gatekoder og vegnavn (19.03.2014) (PDF, 69 kB)Område 1 - Måløy (PDF, 418 kB)
Område 1 & 2 - Vegen mot Raudeberg (PDF, 90 kB)
Område 2 - del 1, Raudeberg (PDF, 139 kB)
Område 2 - del 2, Hals, Halsør, Vedvik & Refvik (PDF, 167 kB)
Område 2 - del 3, Kvalheim (PDF, 714 kB)
Område 2 - del 4, Kvalheim mot Kråkenes (PDF, 100 kB)
Område 2 - del 5, Kråkenes (PDF, 678 kB)
Område 3 - Silda (PDF, 676 kB)
Område 4 - del 1, Holvik (PDF, 713 kB)
Område 4 - del 2, Vågsvåg (PDF, 782 kB)
Område 4 - del 3, Færestrand, Torskangerpoll & Oppedal (PDF, 596 kB)
Område 5 - del 1, Fastlandet (Evja, Tennebø, Blålida, Myrane) (PDF, 975 kB)
Område 5 - del 2, Fastlandet (Kulen, Ivahavet, vegen ut til Osmundsvågen) (PDF, 917 kB)
Område 5 - del 3, Fastlandet (vegen ut til Osmundsvågen) (PDF, 614 kB)
Område 6 - del 1, Husevågøy & Gåsholmen (PDF, 777 kB)
Område 6 - del 2, Gangsøy, Grindøy & Risøy (PDF, 585 kB)
Område 7 - del 1, Vegen mot Selje, Sørpollen (PDF, 94 kB)
Område 7 - del 2, Eldevik, Almenningen (PDF, 113 kB)
Område 7 - del 3, Vegen mot Vemmelsvik, Angelshaug (PDF, 89 kB)
Område 7 & 8 - Vegen mot Bryggja (PDF, 69 kB)
Område 8 - del 1, Krokepollen, Fjordly & Fagerlid (PDF, 635 kB)
Område 8 - del 2, Rimstaddalen & Bryggja sentrum (PDF, 999 kB)
Område 8 - del 3, Maurstad, Nore & vegen mot Nave (PDF, 936 kB)
Område 8 - del 4, Nave (PDF, 797 kB)