Velferdsfabrikken

Velferdsfabrikken.JPG - Klikk for stort bilete

Gjennom prosjektet ”Vågsøy Velferdsfabrikken” er det utvikla enkle retningslinjer som skal gje innbyggjarar i kommunen enkel oversikt og informasjon på dei moglegheitene  teknologi gjev og enkel informasjon om korleis rigge ein bustad for framtida.

Tidleg kommunikasjon om teknologi frå kommune til innbyggjarar er fokus og teknologien er i dag trådlaus og kan enkelt ettermonterast i alle bustadar og ikkje minst gjerast sjølvsagt i nybygg av hus og leilegheiter. Ein bustad som investerer i ein ”hussentral” eller ”hjernen” i huset som ein kan kalle det - vil svært enkelt kunne starte med berre nokre få smartfunksjonar som lys og varmestyring, og utvide systemet etter kvart som du ønskjer meir funksjonalitet.

 

 

Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 26.04.2017