Vennebussen

Vennebussen - Klikk for stort bilete I Kommunestyret 19.12.2012, i K-sak 084/12, vart det vedteke å gå til innkjøp av barnehagebuss. Navnet på bussen er Vennebussen

Vennebussen er på farta kvar dag året igjennom.

Her er ei kort oversikt over kva Vennebussen gjev borna:

 • Unike moglegheiter til å gje borna rike opplevingar.
 • Fokus på undring og nysgjerrigheit i naturen.
 • Erfaring gjennom aktivitet i fjæra, på fjellet eller i skogen.
 • Mange og varierte meistringsopplevingar; «eg klare!».
 • Mykje uteliv; aktivitet året igjennom. Kva skjer i dei ulike årstidene?
 • Bli kjent og glad i heile kommunen vår.
 • Få respekt for naturen og dyrelivet. Halde det reint og ryddig rundt oss. Lære korleis vi skal oppføre oss i naturen.
 • Lage mat ute; på bål og på panne. Respekt for ild.
 • Annleis opplevingar enn i barnehagen.
 • Tettare samver mellom borna og mellom borna og dei vaksne.
 • Trygg måte å kome oss rundt omkring på.

Filer
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering