Vennebussen

Vennebussen - Klikk for stort bilete I Kommunestyret 19.12.2012, i K-sak 084/12, vart det vedteke å gå til innkjøp av barnehagebuss. Navnet på bussen er Vennebussen

Vennebussen er på farta kvar dag året igjennom.

Her er ei kort oversikt over kva Vennebussen gjev borna:

 • Unike moglegheiter til å gje borna rike opplevingar.
 • Fokus på undring og nysgjerrigheit i naturen.
 • Erfaring gjennom aktivitet i fjæra, på fjellet eller i skogen.
 • Mange og varierte meistringsopplevingar; «eg klare!».
 • Mykje uteliv; aktivitet året igjennom. Kva skjer i dei ulike årstidene?
 • Bli kjent og glad i heile kommunen vår.
 • Få respekt for naturen og dyrelivet. Halde det reint og ryddig rundt oss. Lære korleis vi skal oppføre oss i naturen.
 • Lage mat ute; på bål og på panne. Respekt for ild.
 • Annleis opplevingar enn i barnehagen.
 • Tettare samver mellom borna og mellom borna og dei vaksne.
 • Trygg måte å kome oss rundt omkring på.

Filer