Viktig informasjon ang. gravearbeidet i Gate 5

Vegarbeid - Klikk for stort bilete Gravearbeidet i Gate 5 er komt godt i gong.

Kommunen ber om at alle respekterer skiltinga "Gata er stengt", dette gjeld også for fotgjengarar gjennom graveområdet. Dette måtte gjerast for å ta vare på sikkerheita til dei som ønska å passere området.

Ved spørsmål kontakt Vågsøy kommune på tlf. 57 84 50 00.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering