Viktig informasjon ang. gravearbeidet i Gate 5

Vegarbeid - Klikk for stort bilete Gravearbeidet i Gate 5 er komt godt i gong.

Kommunen ber om at alle respekterer skiltinga "Gata er stengt", dette gjeld også for fotgjengarar gjennom graveområdet. Dette måtte gjerast for å ta vare på sikkerheita til dei som ønska å passere området.

Ved spørsmål kontakt Vågsøy kommune på tlf. 57 84 50 00.