Viktig informasjon ved muleg avlingssvikt forårsaka av klimaet

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete

Ein kald vinter har ein del stadar gjeve vinterskader i bringebær. Tørke har ført til redusert avling på første slåtten. Gje melding til kommunen straks du er klar over skade på grunn av klima. For å kunne få erstatning for avlinga er det naudsynt å dokumentere skadane.

Jordbruksføretak kan få erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinga svikt i plante- eller honningproduksjon som det ikkje er mogleg å sikre seg mot. For å kunne søke erstatning må skadane dokumenterast. Dokumentasjonen skal bekrefte skaden, korleis den har oppstått, skadeomfang, og korleis dette har ført til redusert avling.

Vilkår for rett til erstatning for avlingssvikt

Du finn meir om ordninga på nettsida til Landbruksdirektoratet

Søknadsfristen er 31.10.2018.

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 13.06.2018

a - a - a
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • (Bokmerke)
Kan vi hjelpe deg ? Kontaktinformasjon til Vågsøy kommuneSøk elektronisk i vårt søknadssenter
Kino-vekst-frivillig Måløy legekontorFiks gata miMåløy kinoNordfjord VekstVågsøy FrivilligsentralNordfjordhallenMOT
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering